Psycholog - Katowice

Poradnia psychologiczna zatrudnia psychologa-psychoterapeutę, który prowadzi konsultacje psychologiczne dla dorosłych.

Pomoc psychologiczna dla dorosłych obejmuje następujące obszary i problemy psychologiczne:

 • ostry i przewlekły stres,
 • zaburzenia adaptacyjne (związane z przystosowaniem się do zmian życiowych),
 • wsparcie w okresie żałoby i straty,
 • radzenie sobie z doświadczaną przemocą,
 • kryzysy w związkach,
 • pomoc psychologiczna dla osób, które gwałtownie utraciły sprawność fizyczną - urazy kręgosłupa, amputacje,
 • wsparcie psychologiczne dla rodzin, których członkowie utracili sprawność fizyczną,
 • wsparcie psychologiczne dla osób przewlekle chorych somatycznie,
 • psychoedukacja opiekunów pacjentów z zespołem otępiennym,
 • diagnoza i doradztwo w przypadku problemów alkoholowych,
 • wszelka pomoc psychologiczna u osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na konsultacje i porady psychologiczne prosimy rejestrować się osobiście lub telefonicznie.

W nasza poradni pracuje psycholog - mgr Klaudia Kostecka.

Psycholog i psychoterapeuta w trakcie specjalizacji klinicznej oraz Całościowego Szkolenia z Psychoterapii w podejściu psychodynamicznym i systemowym w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin w Krakowie pod kierownictwem naukowym prof. Bogdana de Barbaro. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej oraz grupowej u certyfikowanych superwizorów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, sekcji naukowej Terapii Rodzin. Ukończyła szkolenie z zakresu seksualności osób dorosłych i dzieci. Obecnie pracuje w Centrum Psychiatrii w Katowicach w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym.

W pracy terapeutycznej wykorzystuje nurt psychodynamiczny oraz systemowy ze względu na możliwość indywidualnego rozumienia każdego pacjenta i jego problemu a także poznanie kontekstu rodzinnego i przyczyn jego występowania.

mgr Klaudia Kostecka – psycholog

szczepimy się