KRIOTERAPIA MIEJSCOWA CO2

KRIOTERAPIA MIEJSCOWA jest zabiegiem z zakresu fizykoterapii polegającym na miejscowym ochłodzeniu chorego miejsca dwutlenkiem węgla w stanie ciekłym. Temperatura gazu wydobywającego się z wylotu dyszy ma ok.minus 70”C.
Krioterapia miejscowa ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz przeciwobrzękowe. Stosowana jest głownie przy wczesnych urazach układu kostno-stawowego, jak i tkanek miękkich.
Krioterapia miejscowa wykonywana jest na zlecenie lekarza przez wykwalifikowany personel.
Odpowiednio przeprowadzona krioterapia miejscowa jest w pełni bezpieczna dla organizmu chorego oraz stanu jego skóry i przynosi bardzo dobre efekty terapeutyczne.
Pacjent zobowiązany jest przestrzegać wszystkich poleceń fizjoterapeuty, gdyż niezastosowanie się do nich może doprowadzić do odmrożenia.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU

Przygotowując się do zabiegu krioterapii w okolicy poddawanej zabiegowi, usunąć z niej maści, kremy i itp., a następnie bardzo dokładnie osuszyć skórę. Wskazane jest również zdjęcie biżuterii i założenie stroju ułatwiającego dostęp do okolicy poddawanej zabiegowi.


WSKAZANIA DO KRIOTERAPII MIEJSCOWEJ

Główne wskazania do stosowania krioterapii miejscowej to:

wczesne stany po urazach oraz przeciążeniach układu kostno-stawowego,
obrzęki po złamaniach i zwichnięciach we wczesnym stadium
krwawienia,
stłuczenia, krwiaki i inne urazy tkanek miękkich nie później niż 4-5 dni od ich wystąpienia
ostre stany zapalne stawów i tkanek miękkich
pourazowe przykurcze stawów
ostre stany bólowe różnego pochodzenia
wzmożone napięcie mięśniowe
przewlekle choroby zwyrodnieniowe stawów
rwa kulszowa
reumatoidalne zapalenie stawów
napady dny moczanowej
hemoroidy
obrzęk limfatyczny
profilaktyka przeciwodleżynowa
oparzenia
stany po zabiegach operacyjnych, szczególnie po mastektomii


PRZECIWWSKAZANIA

Do głównych przeciwwskazań do stosowania krioterapii miejscowej należą:

ciężkie choroby serca i układu krążenia
stan pozawałowy
nadwrażliwość na zimno
stany zapalne naczyń krwionośnych
schorzenia naczyń obwodowych
zespół Raynauda
zespół Sudecka
ostre infekcje i stany gorączkowe
odmrożenia
zapalenie pęcherza moczowego i miedniczek nerkowych
ogólne osłabienie i wyniszczenie organizmu
choroby nowotworowe
zaburzenia troficzne skóry, stany popromienne

szczepimy się