Psycholog – Medis Katowice

Poradnia psychologiczna zatrudnia psychologa-psychoterapeutę, który prowadzi konsultacje psychologiczne dla dorosłych. 
                                    
Pomoc psychologiczna dla dorosłych obejmuje następujące obszary i problemy psychologiczne:
 • ostry i przewlekły stres,
 • zaburzenia adaptacyjne (związane z przystosowaniem się do zmian życiowych),
 • wsparcie w okresie żałoby i straty,
 • radzenie sobie z doświadczaną przemocą,
 • kryzysy w związkach,
 • pomoc psychologiczna dla osób, które gwałtownie utraciły sprawność fizyczną - urazy kręgosłupa, amputacje,
 • wsparcie psychologiczne dla rodzin, których członkowie utracili sprawność fizyczną,
 • wsparcie psychologiczne dla osób przewlekle chorych somatycznie,
 • psychoedukacja opiekunów pacjentów z zespołem otępiennym,
 • diagnoza i doradztwo w przypadku problemów alkoholowych,
 • wszelka pomoc psychologiczna u osób z zaburzeniami psychicznymi.
   
Na konsultacje i porady psychologiczne prosimy rejestrować się osobiście lub telefonicznie.

W nasza poradni pracuje psycholog Pani mgr Karolina Topór. Jest absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje głównie z osobami dorosłymi lub młodymi (od 18 r.ż.). W pracy terapeutycznej wykorzystuje nurt psychodynamiczny ze względu na szeroki zakres zastosowania, możliwość indywidualnego rozumienia każdego pacjenta i jego problemu, a co za tym idzie diagnozy i adwkwatnego leczenia. Mimo że trudności różnych osób mogą wyglądać podobnie, przyczyny ich występowania są często inne. Za najważniejsze uznaje relację terapeutyczną, w ramach której jest możliwe odkrycie nieświadomych procesów i związanych z nimi emocji i w związku z tym zmiana oraz osiągnięcie długotrwałych efektów.
Obecnia pracuje w Centrum Psychiatrii w Katowicach w Oddziale Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych, gdzie prowadzi psychoterapię grupową. 
Oferuję także psychoterapię w języku angielskim dla obcokrajowców.

Zapraszamy do naszej Poradni.
mgr Karolina Topór - Psycholog i Psychoterapeuta.
Instruktor Terapii Uzależnień.