Psycholog – Medis Katowice

Poradnia psychologiczna zatrudnia psychologa, który prowadzi konsultacje psychologiczne dla dorosłych. 
                                    
Pomoc psychologiczna dla dorosłych obejmuje następujące obszary i problemy psychologiczne:
 • ostry i przewlekły stres,
 • zaburzenia adaptacyjne (związane z przystosowaniem się do zmian życiowych),
 • wsparcie w okresie żałoby i straty,
 • radzenie sobie z doświadczaną przemocą,
 • kryzysy w związkach,
 • pomoc psychologiczna dla osób, które gwałtownie utraciły sprawność fizyczną - urazy kręgosłupa, amputacje,
 • wsparcie psychologiczne dla rodzin, których członkowie utracili sprawność fizyczną,
 • wsparcie psychologiczne dla osób przewlekle chorych somatycznie,
 • psychoedukacja opiekunów pacjentów z zespołem otępiennym,
 • diagnoza i doradztwo w przypadku problemów alkoholowych,
 • wszelka pomoc psychologiczna u osób z zaburzeniami psychicznymi.
   
Na konsultacje i porady psychologiczne prosimy rejestrować się osobiście lub telefonicznie.

W nasza poradni pracuje psycholog Pani mgr Aneta Hanusiak. Jest psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Zajmuje się terapią osób dorosłych, cierpiących m.in. na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, ale także pracuje z osobami mierzącymi się z trudnymi sytuacjami życiowymi, w kryzysie lub z pragnącymi poznać i zrozumieć naturę swoich aktualnych problemów. W ramach terapii lub konsultacji podejmuje działania prowadzące do zmiany, rozwoju, rozumienia i poszerzania horyzontu możliwości działania zgodnego z włanymi potrzebami i możliwościami. 
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego, autorka publikacji o tematyce nauropsychologicznej i psychopatologicznej. Pracuje w Centrum Psychiatrii w Katowicach, Poradni Zdrowia Psychicznego przy Centrum Psychiatrii.

Zapraszamy do naszej Poradni.
mgr Aneta Hanusiak - Specjalista psychologii klinicznej i sądowej.
Psychoterapeuta.
Certyfikat Trenera EEG Biofeedback I stopnia.
Certyfikat w zakresie diagnostyki osobowości.