Medycyna pracy i badania kierowców

Badania profilaktyczne wykonujemy dla:
  • firm, które podpisały z naszym Ośrodkiem umowę na przeprowadzanie tych badań dla swoich pracowników;
  • ubezpieczycieli, z którymi firmy podpisały stosowne umowy na wykonywanie takich świadczeń;
  • indywidualnych osób posiadających skierowanie na przeprowadzenie badań profilaktycznych. 

Na podstawie skierowań od pracodawcy wykonujemy wstępne, okresowe, sanitarno-epidemiologiczne oraz kontrolne badania profilaktyczne. Ponadto, przeprowadzamy badania kierowców.

Rejestracja osobista lub telefoniczna.


Badania przeprowadzają:
Lek. med. Violetta Daniel - Internista
Lek. med. Grzegorz Ćmiel - Specjalista chirurgii ogólnej
Lek. med. Mirosław Pierzchała - Specjalista medycyny pracy, internista